Το ΕΛΚΕΘΕ έχει εκπονήσει σειρά ερευνητικών αποστολών με αντικείμενο την γεωλογική δομή του ηφαιστειακού πεδίου της Σαντορίνης, από τις νησίδες Χριστιανά, την καλδέρα της Θήρας μέχρι το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπο και τους άλλους ηφαιστειακούς δόμους στη λεκάνη της Ανύδρου.
Το 2001 έγινε η πρώτη συστηματική βυθομετρική αποτύπωση του πυθμένα της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής του ηφαιστειακού συμπλέγματος της Σαντορίνης. Χρησιμοποιήθηκε το πολυδιαυλικό βυθόμετρο (multibeam) SeaBeam 2120, το οποίο είναι εγκατεστημένο στο ωκεανογραφικό σκάφος Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ και καλύφθηκε περιοχή έκτασης περίπου 2300 τετραγωνικών χιλιομέτρων (Alexandri et al, 2003). Με την έρευνα του 2001 αποτυπώθηκε για πρώτη φορά με μεγάλη λεπτομέρεια η καλδέρα της Σαντορίνης, η μορφολογία του υποθαλάσσιου ηφαίστειου Κολούμπο και ανακαλύφτηκαν τουλάχιστον 20 ακόμη υποθαλάσσιοι ηφαιστειακοί κώνοι βορειοανατολικά της Σαντορίνης, μεταξύ της Άνυδρου και της Ίου (Nomikou et al., 2012a).

Περισσότερα

 ABOUT US

The Hellenic Centre for Marine Research is the national laboratory of Greece on oceanography and marine research. Our work covers the entire spectrum from basicscience to technological research. We do large scale experiments in the ocean, measure environmental parameters, explore the seafloor, find ancient wrecks and submerged cities, help the State with tsunami hazard mitigation, protect our beaches, study the evolution of fish populations, develop feed for fish, train graduate students and disseminate information to the public. We invite scientific collaborations from anywhere in the world, and we charter our oceanographic ships for specialized studies.
To contact us, write to viki@hcmr.gr, or call us at +30 22910 76462.Everyday life and business practice are closely related to the sea in many countries. This is especially true in Greece with more than 16,000 Km of coastline.


This is where your experience exploring the Mediterranean sea world begins. Come face to face with hundreds of species and thousands of living organisms.